شرکت بزرگ سپهر آریا

گروه فنی مهندسی سپهر آریا با سابقه اجرایی 30 ساله و سابقه طراحی 10 ساله با هدف ارتقاء سطح طراحی و اجرا در بخش های ابنیه (عمران – معماری ) تاسیسات مکانی و تاسیسات برقی بر اساس اصول و استاندارد های بین المللی آغاز نموده است، این گروه با بهره گیری از توان بالای نیروی های دانش بنیان بین المللی، متخصص و نخبه می کوشد با استفاده از تجربه و نوآوری، پروژه هایی را با کیفیت مثال زدنی به انجام رساند، از مزیت های اصلی این گروه هماهنگی کامل گروه های اصلی عمران، معماری، مکانیک و برق در حین طراحی و اجرا می باشد که این امر باعث بهینه شدن زمان، کیفیت و هزینه طراحی و اجرای پروژه می گردد.

تجربه ما

سابقه اجرایی - 30 سال
سابقه طراحی - 10 سال
میزان مشتریان راضی - 79%
0
متخصصان
0
مشتریان راضی
0
موارد موفق